TINKLAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Tinklapio naudojimo taisyklės

 

Prieigai prie šio tinklalapio ir jo naudojimui taikomos toliau išdėstytos sąlygos. Prašome naudotis šiuo tinklalapiu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su jomis. Tinklalapį parengė ir administruoja UAB „Bayer“ (toliau – BAYER). Pasiliekame teisę nutraukti šio tinklalapio veikimą, visiškai ar iš dalies jį pakeisti, taip pat visiškai ar iš dalies pakeisti Tinklalapio naudojimo taisykles. Atkreipkite dėmesį, kad tokius pakeitimus galime atlikti savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo. Todėl turime paprašyti jūsį, kai kitą kartą apsilankysite šioje svetainėje, dar kartą peržiūrėti sąlygas ir atkreipti dėmesį į bet kokius pakeitimus ar pataisas, kurie galėjo būti padaryti. 

 

Naudojimosi ir naudos perleidimas

Visa šioje svetainėje paskelbta informacija, dokumentai ir iliustracijos (bendrai „Informacija“) yra UAB "Bayer", BAYER arba Bayer AG nuosavybė, nebent nurodyta kitaip arba kitaip suvokiama kaip trečiųjų šalių teisės. Kalbant apie BAYER priklausančią informaciją, bet koks leidimas ją naudoti suteikiamas su sąlyga, kad visose kopijose yra atitinkama autorių teisių pastaba, kad tokia informacija naudojama tik asmeniniais tikslais, kad ji nėra naudojama komerciniais tikslais, kad informacija yra niekaip nepakeista ir visos iliustracijos, gautos iš svetainės, naudojamos tik kartu su pridedamu tekstu.

 

Prekių ženklai ir autoriaus teisės

Visi prekių ženklai ir autorių teisių saugomas turinys šioje svetainėje yra UAB "Bayer", BAYER arba Bayer AG nuosavybė, nebent nurodyta kitaip arba kitaip suvokiama kaip trečiųjų šalių teisės. Bet koks neteisėtas šių prekių ženklų, autorių teisių saugomo turinio ar kitos medžiagos naudojimas yra aiškiai draudžiamas ir yra laikomas autorių teisių, prekių ženklų įstatymo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

 

Atsakomybės ribojimas

BAYER šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją parengė profesionaliai ir kruopščiai, remdamasi savo žiniomis, pagal vidaus ir išorės šaltinius. Šią informaciją siekiame nuolat plėsti ir tikslinti. Informacija, skelbiama šioje svetaiėje, yra skirta tik BAYER ir BAYER produktams bei paslaugoms pristatyti, tačiau nėra pareiškiama ir nesuteikiama garantija dėl šioje svetainėje / programėlėje pateiktos informacijos išsamumo ar teisingumo. Pirmiausia norime atkreipti dėmesį, kad ši informacija, nors ir tiksli paskelbimo dieną, gali būti ne pati naujausia, todėl rekomenduojame visą informaciją, kurią gaunate iš šios svetainės, patikrinti prieš naudodami ją bet kokia forma. 

Šiame tinklalapyje pateiktos rekomendacijos neatleidžia Jūsų nuo pareigos tikrinti informaciją (ypač saugos duomenų ir technines specifikacijas) ir produktus (ar jie tinka tam tikram tikslui). Jei jums reikia patarimų ar nurodymų dėl mūsų produktų ar paslaugų, susisiekite su mumis tiesiogiai. Šio tinklalapio vartotojai pareiškia, kad sutinka prieiti prie svetainės ir jos turinio prisiimdami atsakomybę. Nei BAYER, nei trečiosios šalys, dalyvaujančios kuriant, gaminant ar perduodant šią svetainę / programėlę, negali būti laikomi atsakingais už žalą, patirtą dėl prieigos prie šio tinklalapio ar negalėjimo prie jo prieiti, dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu ar negalėjimo juo naudotis arba dėl to, kad buvo remtasi šiame tinklalapyje pateikta informacija.

 

Trečiųjų šalių tinklalapiai, programos ir nuorodos

Šioje svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines/programas. Pateikdama tokias nuorodas, BAYER nepatvirtina jų turinio, taip pat neprisiima atsakomybės už galimybę pasiekti šiuos tinklalapius/programas ar jų turinį ir už žalą, patirtą dėl bet kokio naudojimosi jų turiniu.

BAYER negarantuoja, kad svetainėse/programose, kuriose pateikiamos nuorodos, pateikiama kokybiška informacija. Nuorodos į kitas svetaines/programas svetainių/programų naudotojams pateikiamos tik patogumo sumetimais. Vartotojai naudodamiesi prieiga prie tokių svetainių / programų prisiima savo riziką. Pasirinkimas naudoti/nenaudoti nuorodų  neturėtų apriboti naudotojų, kad jie galėtų patekti į puslapius, kuriuose yra nuorodų.

 

Jūsų pateikiami duomenys

Šiuo tinklalapiu besinaudojantis asmuo yra visiškai atsakingas už turinį ir teisingumą duomenų, kuriuos jis pateikia BAYER, taip pat už tai, kad nebūtų pažeistos su jais susijusios trečiųjų asmenų teisės. Vartotojas sutinka, kad BAYER saugotų tokius duomenis ir naudotų juos statistinės analizės arba kitu nurodytu verslo tikslu, nebent informacija susijusi su asmens duomenimis ir nėra bendro pobūdžio ar bendro naudojimo informacija. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą skaitykite daugiau Privatumo politikoje). Jei asmens duomenims tai neturi įtakos, BAYER turi teisę naudoti tokių pranešimų turinį, įskaitant idėjas, išradimus, planus, metodus ir žinias, bet kuriam tikslui, pvz., produktams ir paslaugoms kurti, gamybai ir (ar) rinkodarai. Taip pat turi teisę šią informaciją kopijuoti ir pateikti tretiesiems asmenims be jokių apribojimų.

 

Tarptautiniai vartotojai

Šią svetainę valdo, tikrina ir administruoja BAYER Lietuvoje - UAB "Bayer". Svetainė skirta išskirtinai naudoti Lietuvoje. BAYER negarantuoja, kad šioje svetainėje pateikta informacija ir duomenys yra teisingi ir už Lietuvos Respublikos ribų, kad produktus ir paslaugas galima gauti tokios pat išvaizdos ar dydžio ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Jeigu naudojatės šiuo tinklalapiu ar parsisiunčiate duomenis iš jo ne Lietuvoje, prašome atkreipti dėmesį: jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūsų veiksmai atitiktų vietos, kurioje esate, įstatymus.

Šiame tinklalapyje minimi produktai gali būti pateikiami (priklausomai nuo šalies) įvairiomis pakuotėmis, skirtingų dydžių paketais arba su skirtingais užrašais ar žymėjimu.

JAV verslą vykdo „Bayer Corporation“.  JAV klientų prašoma kreiptis į vieną iš šių subjektų.

 

BAYER gaminių pardavimas

Mūsų gaminiai parduodami pagal galiojančią Bendrųjų pardavimo ir pristatymo sąlygų versiją.

 

Taikytina teisė

Bet kokiems teisiniams reikalavimams ar ieškiniams, susijusiems su šia svetaine  arba jos naudojimu, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinės privatinės teisės nuostatas ir 1964 m. liepos 1 d. Hagos konvenciją dėl vienodo tarptautinio prekių pardavimo įstatymo ir JT 1980 m. balandžio 11 d.