Pareiškimas dėl privatumo: socialinė medija

Šią socialinės medijos kanalo paskyrą (toliau – paskyra) teikia ir valdo UAB "Bayer" | 2280 | Lietuva (toliau – mes). Norėdami gauti daugiau informacijos apie paskyros teikėją, žr. mūsų leidimo duomenis.

 

Socialinės medijos kanalai, kurie priklauso UAB "Bayer":

Jei turite klausimų dėl paskyrų turinio, susisiekite su UAB "Bayer" ginekologijos produktų vadove Justina Vitonyte el.pašto adresu justina.vitonyte@bayer.com arba raštu, adresu:

UAB Bayer

Sporto g. 18

LT-09238 Vilnius

Lietuva

 

Asmens duomenų tvarkymas

Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų socialinės medijos paskyra. Jei kituose skyriuose nenurodyta kitaip, jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą lemia tai, kad toks tvarkymas yra būtinas norint suteikti galimybę naudotis jūsų pageidaujamomis funkcijomis paskyroje (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

 

Naudojimasis mūsų socialinės medijos kanalo paskyra

Komentarų, žinučių ar pokalbių funkcijų naudojimas

Su mumis galite susisiekti tiesiogiai naudodami komentarų, žinučių ar pokalbių funkcijas, esančias mūsų socialinės medijos kanalo paskyroje. Šiame kontekste jūsų pateikta informacija bus tvarkoma tik atsakymo jums tikslais, nebent šiame privatumo pareiškime nurodyti kiti tikslai.

Informacija apie šalutinį poveikį ir skundai dėl kokybės

Ši svetainė nėra skirta pranešti apie šalutinį poveikį, gydomojo poveikio trūkumą, su vaistų naudojimu susijusias klaidas, šešėlinės rinkos produktus ir (arba) suklastotus vaistus, netinkamą vaisto vartojimą arba vartojimą ne pagal indikacijas, pateikti skundus dėl kokybės ir (arba) kitų klausimų, susijusių su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe. Jei norite pranešti apie šalutinį poveikį arba pateikti skundą dėl kokybės, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą (pvz., gydytoją arba vaistininką), vietos sveikatos priežiūros instituciją arba pasinaudokite mūsų svetaine, skirta pranešti apie nepageidaujamą šalutinį poveikį.

Jei vis dėlto pranešite mums apie nepageidaujamą šalutinį poveikį arba kreipsitės kitais klausimais, susijusiais su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe, būsime teisiškai įpareigoti apdoroti jūsų užklausą ir galime į jus kreiptis dėl paaiškinimo. Vėliau kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms gali tekti pranešti apie jūsų pateiktus klausimus. Šiomis aplinkybėmis bus perduodama nuasmeninta jūsų informacija, t. y. jokia informacija, pagal kurią galite būti tiesiogiai identifikuoti, nebus perduodama. Mums taip pat gali tekti perduoti šiuos nuasmenintus pranešimus mūsų grupės įmonėms ir partneriams, su kuriais bendradarbiaujame, jei jie taip pat įpareigoti atitinkamai apie tai pranešti kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms.

Daugiau informacijos apie duomenų privatumą ir pranešimą apie šalutinį poveikį galima rasti „Bayer“ privatumo pareiškime dėl farmakologinio budrumo duomenų

 

"PATINKA" MYGTUKO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kiekvienas, paspaudęs mygtuką „Patinka“, siunčia informaciją platformos teikėjui, kuris vėl pateikia apibendrintą informaciją apie visų vartotojų, naudojusių mygtuko „Patinka“ funkciją, vidutinę amžiaus struktūrą, gyvenamąją vietą, lytį, kalbą ir veiklą į mūsų socialinės žiniasklaidos kanalą. Niekada negauname informacijos apie konkrečius asmenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenis, kuriuos platformos teikėjas renka šiuo klausimu, žr. toliau nurodytą platformos teikėjo privatumo pareiškimą.

Asmens duomenų GAVĖJAI

Apdorojimas pagal užsakymą

Jūsų asmens duomenims tvarkyti tam tikru mastu naudosime specializuotus paslaugų teikėjus, kurie tvarko jūsų duomenis mūsų vardu (pvz., IT palaikymo ar debesijos paslaugoms).

Tokius paslaugų rangovus mes kruopščiai atrenkame ir nuolat stebime. Remdamiesi atitinkamomis duomenų tvarkymo sutartimis, jie tvarkys asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir griežtai pagal mūsų direktyvas..

Partneriai ir filialai

Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su savo filialais iš „Bayer“ grupės, jei to reikia aukščiau aprašytiems tikslams.

Teisėsaugos ir valstybinės institucijos

Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su teisėsaugos institucijomis ar kitomis institucijomis ir valstybės institucijomis, jei teisiškai to reikalaujama ar tai būtina aukščiau aprašytiems tikslams pasiekti.

Išoriniai teisininkai

Siekdami paremti teisinius sprendimus ir pareikšti ar gintis nuo teisinių reikalavimų, galime dalytis jūsų asmens duomenimis su išorės teisininkais.

Potencialūs pirkėjai kompanijų susijungimo ir pirkimo procese

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su būsimu pirkėju įsigijimo, susijungimo ar bet kokio kitokio pobūdžio įmonės ar turto perėjimo atveju, kai pasikeičia mūsų ar mūsų paslaugų savininkas arba valdymas.

 

Platformos teikėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Atkreipkite dėmesį, kad šio Socialinės žiniasklaidos kanalo platformos teikėjas taip pat tvarkys jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų socialinės žiniasklaidos kanale. Daugiau informacijos rasite šio socialinės žiniasklaidos kanalo platformos teikėjo privatumo pareiškime:

 

Informacija apie jūsų teises

Pagal galiojančius duomenų privatumo įstatymus galite naudotis šiomis teisėmis:

  • teise gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmens duomenis;
  • teise prašyti ištaisyti, pašalinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
  • teise prieštarauti duomenų tvarkymui mūsų pačių teisėto intereso, viešojo intereso ar profiliavimo tikslais, išskyrus atvejus, kai mes galime įrodyti, kad esama įtikinamų, pagrįstų priežasčių, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kad toks tvarkymas atliekamas teisinių reikalavimų patvirtinimo, vykdymo ar gynimo tikslais;
  • teise į duomenų perkeliamumą;
  • teise pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai;
  • vėliau bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą rinkti, tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis. Toks atšaukimas niekaip neįtakos duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo iki atšaukimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. aukščiau pateiktus skyrius, kuriuose aprašomas duomenų tvarkymas remiantis jūsų sutikimu.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl duomenų privatumo, arba pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis susijusiomis su duomenų privatumu, prašome savo pageidavimus pateikti kontaktinėje formoje arba susisiekite su mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnu šiuo el. pašto adresu data.privacy@bayer.com arba adresu:

UAB Bayer

Data Privacy Officer

Sporto g. 18

LT-09238 Vilnius

Lietuva

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Facebook socialinės medijos kanalas, priklausantis UAB "Bayer" "Kontracepcija man" anksčiau buvo pasiekiamas pavadinimu "Viskas tavo rankose".

Instagram socialinės medijos kanalas, priklausantis UAB "Bayer" "Kontracepcija man" anksčiau buvo pasiekiamas pavadinimu "Viskas tavo rankose".

 

Pareiškimo dėl privatumo pakeitimas

Kartais galime atnaujinti savo pareiškimą dėl privatumo. Pareiškimo dėl privatumo naujinimai bus skelbiami mūsų svetainėje. Visi pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų svetainėje. Todėl rekomenduojame reguliariai lankytis svetainėje, kad būtumėte informuoti apie galimus atnaujinimus.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.09.20.